Studiogear.nl wordt beoordeeld met een 8,1 op basis van 10 84 reviews.
Waarom verdienen muzikanten zo weinig aan streaming? (door: musicmotion.nl)

Waarom verdienen muzikanten zo weinig aan streaming? (door: musicmotion.nl)

Streaming is hard op weg om de populairste manier te worden om muziek te luisteren. Muzikanten en zangers zien daar echter in veel gevallen financieel niets of te weinig van terug. Hoe zit dat juridisch? Verschillen de regels in de offline-wereld van die van de online-wereld? Joey Cramer, jurist bij NORMA schrijft voor ons een blog waarin dat wordt uitgelegd.

Streaming is hard op weg om de populairste (enige?) manier te worden om muziek te luisteren. Muzikanten en zangers zien daar echter in veel gevallen financieel niets of te weinig van terug. Hoe zit dat juridisch? Verschillen de regels in de offline-wereld van die van de online-wereld? Joey Cramer, jurist bij NORMA schrijft voor ons een blog waarin dat wordt uitgelegd.

De offline-wereld vs. de online-wereld
Laten we positief beginnen. Voor veel “exploitatievormen” ontvang je als muzikant of zanger gewoon een vergoeding via jouw rechtenorganisaties. Wanneer bijvoorbeeld jouw nummers op de radio zijn te horen, of in de supermarkt of in de kroeg worden gedraaid, ontvangen de muzikanten die dat nummer hebben ingespeeld daar gewoon een vergoeding voor.

Die radiozenders, supermarkten en kroegen moeten namelijk volgens de wet toestemming hebben om die nummers te mogen draaien. Die toestemming krijgen ze van de collectieve beheersorganisaties (cbo’s), ook wel rechtenorganisaties genoemd. Daarvoor moeten die kroegen en radiozenders etc. echter een vergoeding betalen, die vervolgens door de cbo’s wordt uitgekeerd aan diegenen die het nummer hebben gemaakt en/of ingespeeld..

Eind goed, al goed dus. In de online-wereld bestaat die verplichting om toestemming te vragen aan rechtenorganisaties voor muzikanten echter niet. Wanneer nummers dus worden gestreamd via Spotify of Deezer, zien de muzikanten hier daarom vaak niets of weinig van terug. Die streamingsdiensten hoeven immers geen afspraken te maken met de cbo’s voor (uitvoerende) muzikanten. Zij hoeven slechts een één-op-één afspraak te maken met de (platen)producenten.

Vervolgens is de muzikant afhankelijk van doorbetaling door de platenproducent op basis het contract dat hij/zij met die producent heeft gesloten. Veel muzikanten zijn helaas echter niet in staat om een vergoeding hiervoor af te dwingen in hun contractonderhandelingen en delen daarom niet of nauwelijks mee in de opbrengsten.

Alle ogen zijn op Europa gericht
De oplossing voor dit probleem lijkt voor de hand te liggen: Waarom wordt het systeem dat offline al decennia lang goed werkt, niet gewoon doorgetrokken naar de online-wereld? Met andere woorden: verplicht de streamingservices om toestemming te vragen aan de cbo’s!

De tijd lijkt daar ook rijp voor: De Europese Commissie werkt momenteel aan een “Digitale Interne Markt”. In die plannen wil de Commissie onder meer de positie van verschillende rechthebbenden verbeteren. Ook de Commissie heeft namelijk gesignaleerd dat de financiële positie van makers en uitvoerende kunstenaars onder druk staat.

Dat klinkt positief, maar de voorstellen die de Commissie heeft gedaan zijn vooral veel van hetzelfde en zullen geen oplossing bieden. In die plannen blijven de muzikanten afhankelijk van hun individuele afspraken met hun producenten, terwijl de praktijk juist uitwijst dat dit hen in de meeste gevallen geen soelaas biedt. Een brede coalitie van Europese vakbonden en cbo’s hebben daarom de handen ineengeslagen: zij zijn het initiatief “a Fair Internet for performers” gestart.

Onder de Fair Internet-vlag strijden zij voor een soortgelijk systeem als offline : 
Een niet voor afstand vatbaar vergoedingsrecht voor streaming, dat collectief wordt geïncasseerd bij de eindexploitant (b.v. Spotify, Deezer of Apple Music).

Zover is het nog niet, maar het Europees Parlement moet de plannen van de Commissie nog goedkeuren. Een aantal leden van het Parlement onderschrijft de problemen en heeft zich achter de Fair Internet campagne geschaard. Ondertussen kan jij als muzikant de petitie ondertekenen en het twitter-account van Fair Internet in de gaten houden.
Wordt vervolgd!

Meer weten over hoe je als artiest, songwriter, componist verdient aan auteursrecht, naburige rechten? Hoe het precies zit met Buma/Stemra, Sena, NORMA en wat de laatste stand van zaken is met rechten vs streaming? Klik dan hier!